Solcelleanlegg OLD

Vær din egen strømprodusent

Ved å installere et solcelleanlegg reduseres behovet for å kjøpe strøm fra din leverandør, og du kan være din egen strømprodusent. Å bruke fornybar energi bidrar til et bedre og grønnere miljø samtidig som det reduserer strømutgifter.
Solcelle Hus
Et solcellesystem omdanner solenergi til elektrisk energi ved hjelp av den fotoelektriske effekten. Solstråler treffer solcellene som danner energi i form av strøm (likestrøm DC), energien blir da videre til en vekselretter som omdanner likestrøm til vekselstrøm (AC) som vi bruker i hjemmet. Vekselretteren er den eneste komponenten som ikke sitter på taket i et solcelleanlegg, og kan plasseres i teknisk rom, kjeller eller ute på husveggen.

Valg av solcelleanlegg
Hvilke solcelleanlegg du skal velge, baserer seg på ditt behov og hva formålet ditt er med å installere et solcelleanlegg. Vi hjelper deg med å finne løsninger og prosjekterer ditt solcelleanlegg. På Solkart.no kan du se hvilken av dine takflater som egner seg best til solceller. Du vil også få et prisestimat på hva det vil koste å få solcelleanlegget ditt på tak.

[iframe src=”https://solkart.no/?partner=alfaenergi” width=”100%” height=”500″]

 

Økonomi

Ved å velge et anlegg som kan produsere omkring det samme som huset ditt bruker pr. time, vil nedbetalingstiden være kortest, og du vil få mest ut av din investering. Et slik anlegg vil normalt være mellom 2-5kW.

EnovaVed å installere et solcelleanlegg, kan du få støtte fra Enova. Enovastøtten består av en grunnstøtte på 10.000 kroner, plus 1250 kroner per installert kilowatt, opp til 15 kilowatt. Les mer om Enova-støtten på: www.enova.no

Våre produkter

Det finnes flere ulike solcellepaneler, de mest vanlige er polykrystalinske og mono krystalinske. Det vil si paneler bygget på flere krystaller (poly) eller enkelt krystall (mono). Polypaneler er ofte litt rimeligere i pris med lavere effektgrad og monopaneler blir da ofte litt dyrere, men med litt høyere effektgrad. Men om man sammenlikner de to teknologiene på samme grunnlag med samme produsent og effekt, så forventes disse å produsere lik mengde solstrøm. Hvilken type solcellepanel man velger er derfor ofte avhengig av tilgjengelig takareal, og om det er noen krav til utseendet på solcellepanelet.
mono- og polypanel
Alfaenergi kan levere flere typer solcellepanel til lave priser. Vi fører både poly- og monokrystalianske solcellepanel fra flere produsenter. Vi har valgt å jobbe med tyske kvalitetsprodukter for å sikre en lang og problemfri levetid med god økonomi.

Vekselretter

Vekselrettere finnes i flere typer for ulike strømtilkoblinger. Vi tilbyr vekselrettere fra flere produsenter, og fører kvalitetsprodukter fra Fronius, SMA og Steca.

Batterilading

Vi kan tilby batterilading til ditt solcelleanlegg, enten som ren lagring, for ekstra forbruk, eller som et backup-strømlager. Energien som produseres blir levert direkte til ditt strømnett hjemme, og kan brukes rett ut av din stikkontakt i veggen. Energien kan også benyttes eksklusivt til elektriske apparater, din varmepumpe eller bruks til opplading av din el-bil. Som et alternativ kan du også bruke batteribank for lagring av energien, eller ha en batteribank i tillegg for lagring av overskuddsenergi.

Ta kontakt med oss på telefon: 917 59 185 eller på e-post: post@alfaenergi.no for å høre om dine muligheter for solcelleanlegg.